Information

HUR MAN BOKAR LOKAL

1. Registrera användare:

För att kunna göra en bokning måste man registrera en användare. Klicka på "Registrera dig" i toppmenyn överst på sidan. Fyll i de uppgifter som anges i registreringsformuläret. Under "Användartyp" väljer man om man är Företag, Student eller Företag på Campus. För att få boka grupprum hos Campusbiblioteket så MÅSTE DU STYRKA ATT DU ÄR STUDENT GENOM ATT UPPGE DIN STUDENTMEJL. Väljer man  företagare så öppnas formuläret ytterligare med några kompletterande uppgifter.

När man är klar så klickar man på knappen "Registrera". Ett mail kommer då att skickas till den mailadress man angivit i formuläret. I detta mail finns en länk som man ska klicka på för att aktivera sin användare. Efter detta är gjort så loggar man in med sina inloggningsuppgifter via klick på länken "Logga in" överst till vänster på sidan.

För att ändra sina uppgifter eller lösenord så klickar man på "Min Profil" uppe i menyn. Under "Mina bokningar" visas alla bokningar man gjort.

 

2. Grupper/Startsidan:

Lokalerna på Campus är indelade i fyra olika grupper: Lärcentrum, Campusbiblioteket, Möteslokaler samt Stock. Dessa visas på bokningssystemets startsida. Gå till bokningsvyn genom att klicka på den gula knappen "Gå till bokning" vid respektive grupp.

 

3. Månader/Dagar:

Aktuell månad visas i begynnelseläget. Byt månad via klick på knapparna "Föregående månad" och "Nästa månad" i den övre listen. Klicka på det datum i månadskalendern där du vill göra din bokning. Detta öppnar en tidskalender för vald dag.

 

4. Tidskalendern:

Denna är uppdelad i ett flertal rader och kolumner. Kolumnerna representerar varje lokal inom vald grupp. För att se mer information om respektive lokal så klickar man antingen på lokalnamnet i listen ovanför tidsrutorna eller via flikmenyvalet "Visa lokaler". Tidsangivelserna i vänsterkolumnen är uppdelad i halvtimmar och man kan alltså boka enstaka halvtimmar upp till heldagar om man vill.

 

5. Boka tid:

För att boka en tid så klickar man på de tidsrutor under önskad lokal som motsvarar tidsangivelsen till vänster. Exempel: Vill man boka en tid mellan 8:00-12:00, så klickar man i alla 8 halvtimmesrutor i rakt nedstigande led under vald lokal, med början på rad "8:00-8:30". För att ångra en vald tidpunkt så klickar man bara på den valda tiden igen så försvinner den.

 

6. Bekräfta bokning:

När man är klar med tidsvalen och vill bekräfta sin bokning så klickar man på den stora gula pilknappen ovan för att "Gå vidare". Då öppnas en popup med info om lokalen samt den bokade tiden. Här finns även möjlighet att lämna specifika önskemål till bokningen såsom Teknisk utrustning, Möblering eller Förtäring. (Detta gäller inte för bibliotekets rum eller övriga studierum.) När man klickar på "Bekräfta" så är bokningen klar. Här kan man även välja att boka en ny tid med samma uppgifter och bokningsnummer om man vill. Kom ihåg att man måste bekräfta sin bokning inom 10 minuter efter tidsvalen, annars släpps tiderna till andra. Om du inte har tagit ditt bokade rum i bruk inom 15 min efter tidens början så avbokas rummet och görs tillgänglig för andra. Bekräftad bokning meddelas också användaren via mail.

 

7. Avboka tid:

För att avboka en tid så klickar man på "Mina bokningar" i toppmenyn och väljer sedan "Avboka" längst till höger på respektive bokningsrad. Detta öppnar ett "Nytt mail" i ert mailprogram. Ärendet i mailet autogenereras med bokningsnumret, men det finns även möjlighet att skriva ett meddelande här också. Detta mail skickas till administratören på Campus (automatiskt angiven mailadress i mottagarfältet) som avbokar bokningen manuellt i systemet. En bekräftelse på avbokningen skickas sedan till användaren/avbeställaren.